Ridesenteret må rive gjerdene og fjerne hestene etter dom. Vurderer å anke

Striden om beiterettighetene til Nesodden ridesenter var først i forliksrådet. Saken ble anket og endte i Follo tingrett. Nesodden ridesenter mente de hadde en avtale. En underskrift havnet i stridens kjerne.