Den som sier det er Øystein Giertsen, leder for Frognmarkas Venner. Giertsen har solid erfaring med å jobbe med søknader og finansiering av prosjekter. I tillegg har superveteran Trygve Gulliksen sagt seg villig til å gjøre en jobb for DFI Ski.

- Frognmarkas Venner har avtalt et samarbeid med DFI Ski om å få til en finansieringsplan for en ny liten løypemaskin. Frognmarkas Venner har påtatt seg å bidra i prosessen med søknader og kommende drøftinger med Frogn kommune. Jeg er også glad for at Trygve Gulliksen har sagt seg villig til å bidra. Så får vi se hvor langt vi kommer. Jeg er sikker på at det ender med at vi får på plass en ny løypemaskin, men om vi klarer det helt uten hjelp er usikkert selv om det selvsagt er målet.

Kartlegger

Giertsen forteller at han er i gang med å kartlegge finansieringsmuligheten.

- Vi har 360.000 kroner etter bidrag fra Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus (200.000 kroner), Kiwanis (60.000 kroner) og Holt Park (100.000 kroner). I tillegg kan vi forvente oss 250.000 kroner i kompensasjon fra utstyrsordningen til Norges Skiforbund. Litt momsrefusjon blir det også uten at det er snakk om store penger. Ellers må vi søke der det er mulig. Det er et potensiale der ute, og så får vi se hvordan det går.

Billigste og beste

Lederen av Frognmarkas Venner har forståelse for at de aller helst må finansiere maskinen uten kommunale bidrag.

- Det er ikke overflødighet av penger i kommunen for tiden. Derfor forstår vi at de ikke kan bruke mye penger på dette når andre tilbud legges ned. Men, som sagt, så snakker vi om mye penger som skal skaffes til veie, så det kan tenkes at vi til slutt vil trenge hjelp. I hvert fall kan det bli snakk om mellomfinansiering. Jeg er uansett glad for at Frogns politikere nå ønsker dialog med oss om mulighetene for finansiering.

Kompensasjonsordningen fra skiforbundet betales ut etterskuddsvis, sier Øystein Giertsen og bekrefter at de fortsatt mangler over 800.000 kroner.

- Da snakker vi om den billigste og beste løsningen.

Over helgen vil markaveteranen kontakte Frogn kommune.

- Jeg vil da få berammet et møte om en finansieringsplan. Da vil vi informere om hvilke ordninger vi vil søke bidrag fra og om hvilke summer vi planlegger å søke på. Jeg er som sagt helt sikker på at vi kommer i mål med ny løypemaskin. Om det blir til den kommende vinteren eller neste vinter er mer usikkert.