Amta skrev nylig om at Drøbak og Frogn Skolekorps frykter konkurs i kjølvannet av koronakrisen. Restriksjoner gjør at korpset har mistet og mister viktige inntekter i forbindelse med avlyst loppemarket, samt tapte inntekter fra korpsets kiosk som må holde stengt på 17. mai.

Samme situasjon gjelder for korpsbevegelsen i hele landet, derfor ba Rita Hirsum Lystad kulturministeren om et møte. Lystad er ikke bare engasjert i det lokale skolekorpset, hun er president i Norges Musikkorps Forbund.

200 millioner

I møtet dokumenterte korpsorganisasjonene inntektstap på hele 200 millioner kroner i perioden mellom 5. mars og 30. juni. Det totale tapet er avhengig av hva regjeringen vedtar av ytterligere tiltak, i føle forbundet. Særlig dersom korpsenes inntektsbringende aktiviteter også må begrenses ut over høsten og gjennom neste vinter. I møtet uttrykte Statsråden forståelse for at første tiltakspakke ikke traff korpsbevegelsen, og regjeringen jobber nå med å få justert denne, skriver Norges Musikkorps Forbund i en pressemelding onsdag ettermiddag.

- Tatt godt i mot

- Det var et konstruktivt og godt møte med ministeren i dag. Vi ble godt tatt imot og møtte forståelse for korpsenes økonomiske utfordringer, fastslår Rita Hirsum Lystad.

Da regjeringen la fram sin tiltakspakke for idrett og frivillighet, var den begrenset til å kunne dekke tapte billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter ved avlysninger eller utsettelser av arrangement. En undersøkelse utført av Norsk musikkråd viser at korpsenes tap i svært liten grad stammer fra bortfall av denne typen inntekter, skriver Norges Musikkorps Forbund.

Korpsene tjener pengene på loppemarkeder, dugnader, spilleoppdrag, små basarer og mye annet. Og siden det er våren som er korpsenes økonomiske høysesong, så har alle avlysningene gitt korpsbevegelsen ekstra store utfordringer.

- Flere av våre medlemmer er nå i en kritisk likviditets-situasjon, og det er avgjørende å få vedtatt en tilpasset tiltakspakke som treffer oss. Vi tror vi sammen kan få til en løsning som hindrer at korps blir lagt ned som et resultat av krisen, sier styreleder Morten Skaarer i Korpsnett Norge.

Fakta om korps i Norge

* 1800 korps fordelt på skolekorps, voksenkorps og generasjonskorps (for alle aldre sammen)

* Cirka 63000 aktive medlemmer

* 1300 dirigenter og instruktører er ansatt for å drive opplæring og instruksjon i korpsene

* Det gjennomføres 51 500 undervisningstimer per måned fordelt på fellesøvelser, gruppeøvelser og individuell opplæring.

* Det trengs 26 millioner kroner per måned bare for å dekke lønn til instruktører og dirigenter. Utgifter til vedlikehold og innkjøp av instrumenter, noter og uniformer kommer i tillegg.

* Korpsene melder om inntektsbortfall på 200 millioner kroner i perioden mars - juni.

Kilde: Norges Musikkorps Forbund