Rykket ut etter melding om kollisjon mellom sykkel og bil