(Moss Avis): September-tallene viser en nedgang på 1. 894 arbeidssøkere fra forrige måned. Arbeidssøkere er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. I tillegg til de arbeidsledige, er nå 4.331 permitterte i september. Det er 1.202 færre enn i august.

Se tall for Frogn og Nesodden lengre ned i saken.

Øst-Viken som er alle kommunene i tidligere Østfold og Akershus, minus Asker og Bærum, har over tid vist en dalende andel arbeidssøkende. Ledighetstoppen i Øst-Viken ble nådd i april i fjor, da over 60 000 personer var arbeidssøkere. Nesten halvparten av de som nå er registrert som arbeidssøkende, defineres som langtidsledige fordi de har vært uten arbeid i mer enn 26 uker.

Blant kommuner med høy ledighet er bykommuner som Moss og Halden med 5,8 prosent, Fredrikstad med 6,5 prosent og Sarpsborg med 6,8 prosent.

Per september er det 324 arbeidssøkere i Frogn. 153 er helt ledige. Det er 1,9 prosent som er helt ledige når en ser på hele arbeidsstyrken. 3,9 prosent er arbeidssøkere. Det er 108 færre ledige fra i fjor på samme tid. Disse tallene fordeler seg på 72 kvinner og 81 menn.

På Nesodden er det 441 arbeissøkere, da 240 er helt ledige. Det er 92 færre arbeidssøkere enn i fjor. 2,3 prosent ar arbeidsstyrken er helt ledige, mens 4,3 prosent er arbeidssøkere. Tallene fordeler seg på 96 kvinner og 144 menn.

På landsbasis er ledigheten nå på 4,6 prosent, og 129.616 personer er dermed helt eller delvis uten arbeid.