Så mange har sluttet å gå ut av huset som følge av pandemien

Av

Koronapandemien har gjort hverdagen tung for mange. En Opinion-undersøkelse viser at hver tiende nordmann i all hovedsak har sluttet å gå ut av huset.