Sa opp båtplassen i fjor, venter fortsatt på tilbakebetaling av innskuddet

I 2011 kjøpte Lars Lian fra Nesodden båtplass i Oksval båthavn og betalte et innskudd på 60.000. I fjor sa han opp plassen, men til tross for flere purringer er innskuddet fortsatt ikke tilbakebetalt.