Frogn Friluftsforum, Frogn kulturråd og Frogn Idrettsråd har etablert et felles forum for blandt annet å styrke samarbeidet mellom frivilligheten og kommunen.

Tirsdag 23. mai gjennomførte Frogn Frivillighetsforum sitt konstituerende møte på Smia Flerbrukshus.

Frivillighetsforumet består av Frogn Friluftsforum, Frogn Kulturråd og Frogn Idrettsråd.

Ledelsen av forumet går på omgang mellom de tre organisasjonene.

Leder for kulturrådet, Cathrine Wollbraaten Langlie ble valgt til forumets første leder. Frogn idrettsråds daglige leder vil være sekretær for forumet og han skal legge til rette for fremdrift og møter.

Forumets formål er å styrke samarbeidet og samhandlingen mellom kulturrådet, friluftsforum, idrettsrådet og øvrig frivillighet i Frogn.

Det vil være en viktig oppgave for forumet å bidra til å styrke frivillighetens rammevilkår, styrke samarbeidet med Frogn kommune, bidra til å etablere gode møteplasser for aktivitet og skape mer aktivitet for Frogns innbyggere.

– Det er de gode erfaringene fra samarbeidet under frivillighetens år som er bakgrunnen for at lederne av kulturrådet, friluftsforum og idrettsrådet bestemte å etablere forumet, sier Øystein Gjertsen.

Cathrine Wollbraaten Langlie uttaler at de har forventninger til at forumet vil bidra til større aktivitet for frivilligheten og Roger Scäffer håper at forumet vil bidra til et enda bedre samarbeid med kommunen.