Åpent møte om planlegging av Tussekrysset

Heidi Resh sto fram i Amta mange ganger i kampen for en bedre fylkesvei 156. Nå har hun flyttet, men kampen for økt trygghet ble kronet med seier. Foto: Arkiv

Heidi Resh sto fram i Amta mange ganger i kampen for en bedre fylkesvei 156. Nå har hun flyttet, men kampen for økt trygghet ble kronet med seier. Foto: Arkiv

Folk på Nesodden og i nordre Frogn har i årevis slitt med elendig veiforbindelse, men nå blir det endelig orden på sakene.

DEL

Melding fra Einar Søberg, Statens vegvesen region øst:

«Vi varsler oppstart av utarbeidelse av reguleringsplan for fylkesveg 156 Bråtan-Tusse. Det inviteres til åpent møte om prosjektet og planleggingen på Dal skole onsdag 8. februar 2017 klokken 19.00."

- Dette har vi ventet på

– Dette er vel en melding du har ventet lenge på å få, Heidi Resch?

– Dette er virkelig gode nyheter. Økt trafikksikkerhet betyr økt trygghet for alle familier. Det blir en annen hverdag for folk som bor der, sier Heidi Resch, som gjennom flere år kjempet en innbitt kamp for vedre trafikkforhold. Nå bor hun ikke lenger langs denne fylkesveien, men synes likevel det er veldig bra at det blir orden på forholdene.

Les også: Hus totalskadet i brann i Nordre Frogn

Viktig med god skolevei

– Det er mange barnefamilier som bor i området og bruker veien selv om de ikke bor tett ved veien. Bilistene ser altså ikke husene fra veien, men skoleveien er uansett like farlig for barna. De må ta taxi eller buss for å komme seg til skolen, og får ikke den sosiale kontakten som andre barn har på vei til og fra skolen, sier Heidi Resch.

– Viktig utbyggingsområde

– Politikerne har jo satset på Dal som utbyggingsområde for barnefamilier. Dette veiprosjektet er et viktig skritt. Vi får bare håpe at det blir en god løsning veivesenet kommer med i de nye planene, sier Resch, som håper dette kan være starten på en ny og bedre framtid for nordre Frogn.

– Fylkesvei 156 er jo også viktig for pendlere fra Nesodden også, sier hun.

Les også: I lykkerus passerer de den ferske ordføreren

Fornøyd ordfører

– Jeg er glad for hvert steg som nå tas i retning ny og tryggere fv156, sier ordfører Nina Sandberg på Nesodden.

– Dette er fylkets verste innfartsvei. Det er avgjørende for innbyggere og næringsliv på Nesodden at vi får en trygg og driftssikker vei, ikke minst for ambulanser og busser. Det er viktig at Frogn og Nesodden står sammen om å sikre ny vei for framtidig utvikling og velferd i våre kommuner, og fylkespolitikerne må sørge for at over 20.000 innbyggere i Akershus får en ufarlig vei, sier Sandberg. 

Ut på høring

I tillegg til reguleringsplan for fylkesveg 156 Bråtan-Tusse har Statens vegvesen lagt ut forslag til planprogram for samme strekning på høring og offentlig ettersyn. Årsaken til det er at veibyggingen etter loven må konsekvensutredes.

I høringsutkastet til planprogrammet framkommer det hvilke alternativer som vil bli vurdert og hvilke utredninger veivesenet anser som nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag for videre planlegging.

Artikkeltags