Samme dag som Follo tingrett dømte malerfirmaet til å betale over 600.000 kroner til fem ansatte, ble firmaet slått konkurs: – Sosial dumping, sier advokaten deres

Da en av de ansatte i malerfirmaet i Follo kontaktet Arbeidstilsynet, fikk han beskjed av sjefen at det var bare å si opp dersom han var misfornøyd. Før jul ble firmaet dømt til å betale fem tidligere ansatte til sammen 612.297 kroner. Samme dag ble selskapet slått konkurs. Nå kan malerne se langt etter erstatningen for ugyldig oppsigelse.