Måtte slokke forlatt bål. – Vis forsiktighet og ta ansvar i kveld, oppfordrer brannvesenet

I dag tennes mange bål rundt om. Brannvesenet ber folk vise ansvar. I dag måtte de rykke ut for å slokke et forlatt bål på Blylaget

DEL

– Bålet hadde vært ganske stort, forteller Axel smith fra brannvesenet på Nesodden.

– Det brant fortsatt da vi kom til brygga på Blylaget. Vi kjørte med litervis av vann slik at det var helt slokket.

– I dag er det Sankthans og vi håper alle som tenner bål også er nøye med at bålet er ordentlig slokket når kvelden er over. Og husk å ikke kaste ting på bålet som ikke skal brennes, oppfordrer han

– Vi minner om det nasjonale forbudet som forbyr bruk av åpen ild i og i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.

Det er noen unntak fra forbudet: 

1) dersom kommunen har gitt tillatelse (eks. sankthansbål)

2) dersom kommunestyret fraviker forbudet i lokal forskrift

3) der det åpenbart ikke kan medføre brann.
 
I hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.
 

Hva som er aktsomt må vurderes konkret. Det innebærer at man ser an forholdene og er forsiktig slik at brann ikke lett kan oppstå. Dersom brann oppstår må man foreta det som er mulig for å begrense skadevirkningene. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. 

Brannvesenet har den siste tiden rykket ut til flere hendelser forårsaket av åpen ild. De ber alle om å utvise meget stor aktsomhet.

Artikkeltags