Seks av åtte Bogerud-butikker går med overskudd: Omsetter for 6,4 millioner i Drøbak

Bogerud på Drøbak City omsatte for 6,4 millioner i fjor. Eier og daglig ledere Rolf Sverre Nielsen og Silje Wiik Nielsen gleder seg over den nye kafeen rett over gangen, som trekker folk og bidrar til mer salg.