Seks barn i Frogn og Nesodden trenger fosterhjem: - Kanskje mye å be om at du åpner hjemmet og hjertet ditt nå, men krisen gjør vondt verre for utsatte barn

For mange betyr den nye hverdagen at kontor, skole og barnehage er flyttet hjem. - Da er et ekstra barn kanskje ikke det første du tenker på, men behovet er stort i krisetid, sier Henrik C. Karlson hos Fosterhjemstjenesten.