Ser at Senterpartiet på Nesodden vil forme framtidas lokalmiljø ved stor utbygging både i Bomansvik, på Tangen og kanskje andre steder - med behovet for aktivitet som følge av coronakrisen som en begrunnelse.

Syns Sp bør tenke mer langsiktig, men det er kanskje lokalpartiets politikk å øke boligbyggingen uansett corona eller ikke.

Hvis det ikke blir en balanse i utbygging av arbeidsplasser og boliger, er dere da sammen med Ap, Høyre og andre partier med på å øke pendlerbehovet og dermed forsterke en ikke bærekraftig utvikling. Joda, jeg vet at dere alle snakker varmt om næringsutvikling, men det fortoner seg som boligbyggingen er atskillig mer konkret enn utsiktene til nye arbeidsplasser.

Eller har dere planer for nytt næringsliv klart til å skaffe arbeidsplasser til de nye boligene, bortsett fra tilreisende entreprenører som bygger?

Er det riktig forstått at Sp også ønsker å sentralisere skole på Tangen, eller vil partiet la eksisterende skoler overleve?

Lurer også på hvordan Senterpartiet, Ap, Høyre og andre partier som nå går inn for all boligbyggingen skal få vann fra til de nye beboerne?

Dere vet jo at vi bor i en kommune med vannmangel. Allerede fra 1. mai, også i år med ok vanntilsig, forbyr kommunen hagevanning på grunn av mulig vannmangel. Hva er Senterpartiets plan for ny vannforsyning til alle boligene dere ønsker å bygge?