Snart 20 år er gått siden et lite flertall i en rådgivende folkeavstemning sa nei til å bygge cirka 60 boliger og 1200 kvadratmeter næringslokaler på Nesoddtangen brygge. Mange sa nok nei, fordi de ønsket noe annet som for eksempel hotell eller badeland. I ettertid viste det seg at ingen eiendomsutviklere fant det lønnsomt å utvikle området til noen av disse formålene. En av utfordringene er et meget begrenset areal.

Mange synes å tro at her er det rikelig med plass, men Nesodden kommune disponerer kun parkeringsplassen, den gamle brygga og kollen som det nyrestaurerte klokketårnet står på. Resten eies og disponeres av henholdsvis Statens vegvesen og Akershus kollektivterminaler.

Kommunen har i flere år leid ut noe areal langs sjøen til restaurantdrift. Ny avtale er inngått og grunnarbeider til ny restaurantbygning er i gang. Kommunen ønsket også å leie ut den gamle brygga. Her ble det foretatt en grundig undersøkelse av tilstanden til bryggepilarene. Konklusjonen var at betongfundamentene er for dårlige. Dermed kan ikke kommunen leie ut dette arealet til de som hadde planer om å bygge badeanlegg eller konteinerbygg til maritime formål.

Jeg har mottatt flere ønsker og mange forespørsler om ledige kontorarealer på Nesodden. Mange jobber hjemmefra deler av uken eller driver en virksomhet der de ikke ser det som hensiktsmessig å anskaffe egne permanente lokaler. For disse framstår et kontorfellesskap med alle fasiliteter som et godt alternativ.

I formannskapsmøtet 13. februar tok jeg til orde for at rådmannen lager en sak hvor det avklares om arealet over parkeringsplassen og den gamle brygga kan leies ut til næring i en periode på 20 til 30 år. Det endelige forslaget ble fremmet felles fra Høyre og Arbeiderpartiet og fikk bred tilslutning. Når administrasjonen har skissert er et mulig opplegg, skal saken behandles av formannskap og kommunestyre.

Slik vi i Nesodden Høyre vurderer det, vil det ikke være aktuelt å bygge boliger i dette området. Parkeringsplasser vil det imidlertid fortsatt være et behov for. En tenkelig løsning kan være at det legges et betongdekke over parkeringsområdet for på den måten å frigjøre arealer til alternativ bruk. På arealet over parkeringsplassen og den gamle brygga kan det, etter en åpen konkurranse, bygges ulike bygninger.

Vi ser for oss at det kan gi muligheter for et kontorhotell med cirka 30 arbeidsplasser, sykkelhotell og møterom med konferansefasiliteter. Vi mener også at bygningsmassen kan inneholde visningsarenaer for Nesoddens kunstnere, gjerne i samarbeid med Nesoddparken og Kunstforeningen. Husk at neste år åpner det nye Nasjonalmuseet kun 22 minutter unna med båt. Her åpner det seg store muligheter for å få flere over til Nesoddtangen brygge og rullerende kunstutstillinger her.