Nye krefter har kommet fram melder Frogn KrF. Listene til denne høstens kommunevalg er nå klare og på toppen troner en dame fra Frogn. Tonje Kristiansen Marken har flere års erfaring både innen helse og næringsliv. Nå stiller hun som førstekandidat til høstens kommunevalg.

– Tonje har også arbeidet mye som frivillig leder og med administrativt arbeid innen kristne organisasjoner. Hun har vært aktiv i Frogn KrF de siste åtte årene, og er i dag representant i kommunens helseutvalg, skriver partiet.

I de siste 15 årene har hun arbeidet innen næring, eiendomsforvaltning og er daglig leder i Frank Eiendom AS.

God konfliktløser

Like bak Marken, som 2.-kandidat, finner man Bjørnar Ødegårdstuen. Han har mange år bak seg i skolesystemet.

– Han har tidligere vært ansatt på APO (arbeid, produksjon og opplæring). Dette var en spesialtilpasset linje for yrkesfag, som nå dessverre er nedlagt.

I dag arbeider Ødegårdstuen ved Vestby videregående skole som lærer ved byggfaglinjen.

– Bjørnar har i over 20 år arbeidet med elever som trenger ekstra tilrettelegging i skolemiljøet. Han er dyktig konfliktløser, står det i pressemeldingen.

Vil samarbeide

Partiet er klare på hva de ønsker å ha fokus på.

– KrF er et parti som taler enkeltmenneskets sak, samtidig som næringslivet skal gis anledning til lønnsom drift. Vi vil tilrettelegge for lokale arbeidsplasser, og lærlingplasser for ungdommene, skriver de.

I Frogn har KrF den siste perioden vært med i 7 gruppens budsjettsamarbeid.

– I helseutvalget har dette vært enkelt, da stort sett alle saker er «enstemmig» vedtatt. I plan og byggesaker har vi ikke hatt representant og har derfor ikke fått synliggjort at vi i disse sakene oftest tenker «borgerlig».

– KrF vil samarbeide både til høyre og venstre i politikken fra sak til sak.

Disse er nominert

Følgende liste er nominert for Frogn Kristelig Folkeparti for høstens valg:

1. Tonje Kristiansen Marken

2. Bjørnar Ødegårdstuen

3. Yulianna Svenning

4. Vera Olsnes

5. Bent Marken

6. Margareth Sebesta

7. Sigbjørn Kvistad

8. Øivind Refvik

9. Jan Egil Solberg

10. Bjørg Andersen

11. Leif Ansgar Andersen

12. Thorbjørn Bøhlerengen