Jeg ønsker å takke Venstre for å bry seg om søsknene til barn med spesielle behov. Denne gruppen blir veldig ofte glemt. Dessverre også av Venstre.

Den 2. oktober 2021 hadde Amta en avisartikkel angående det nye tilbudet i Frogn kommune. Som mor ble jeg veldig glad for dette og sendte straks en epost for å melde meg på.

Dessverre ble dette planlagte kurset i november 2021 avlyst på grunn av for få påmeldte.

Jeg valgte da å melde meg på et kurs i regi av Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser som har utviklet SIBS.

Og at det var få påmeldte er ikke så rart, når dette er info som aldri kom ut til målgruppen. Da jeg har barn både på Regnbuen og Traneveien avlastningsbolig stiller jeg meg spørrende til hvorfor jeg aldri har fått noe informasjon om kurset fra noen av disse plassene, men måtte lese om det i Amta.

I dag etterlyste andre familier i målgruppen info om dette etter å ha lest leserinnlegget til Line.

Vi fikk da beskjed fra en ansatt i kommunen at denne infoen fantes på kommunens hjemmeside og vi måtte selv ta ansvar for å innhente informasjon.

Så jeg dro hjem og søkte på kommunens hjemmeside etter info om SIBS. Jeg lette flere steder der jeg trodde det ville være naturlig å plassere slik info. Jeg fant ikke noe. Jeg spurte kommune-Kari, kommunens nye chat-robot, men hun ba meg ringe kommunen.

Så når informasjonen ikke kommer ut til familiene som trenger den, er det heller ikke rart det ikke blir noen påmeldte.

Jeg håper Venstre nå har en plan for hvordan nå ut til målgruppen, og at det blir satt opp et nytt kurs.

Jeg håper også at det nå kastes lys på behovet til disse søsknene til barn med spesielle behov som Line beskriver så godt.

At Venstre fremover setter fokus på å gi et bra tilbud til disse familiene i kommunen som trenger det. For selv om dette kurset er bra, så er det et kurs på to dager. Disse søsknene lever hver dag i en vanskelig situasjon.

Og jeg håper Venstre nå vil stille opp for at hverdagen til disse familiene skal bli bedre ved å gi mer assistanse og tilrettelegging i skolen inkludert SFO-tid, bedre avlastningstilbud og skape en møteplass for søsken til barn med spesielle behov som strekker seg utover et todagers kurs.

Ønsker Venstre mer informasjon fra familier som kjenner dette på kroppen hver dag så står mitt tilbud fra 2020 om informasjon fortsatt ved lag.

Les også

Venstre vil styrke søskens mestring i «annerledes-familiene»