Sivilarkitekt Geir Odd Målsnes (64): – Spro Havn skreddersys helt etter steinbrudd og bratt terreng

Spro Havn omarbeides innenfor reguleringsplanen og skreddersys etter steinbruddene som gaper som sår mot farende fjordfanter.