Dette tjente ordførerne i Follo i 2018 – stor forskjell på Slåke og Wickholm

Det er store forskjeller hva gjelder inntektene for ordførerne i Follo ifølge skattelistene. I Frogn og Nesodden ligger Truls Wickholm og den tidligere Frogn-ordføreren Haktor Slåke på hver sin side av listene fra 2018.