Dette betaler du i skatt på ulike lønnsnivåer

Av

En lønnsinntekt på 1 million kroner har dobbelt så høy skatteprosent som en lønnsinntekt på 300.000 kroner.