Vi sykepleiere mener det er urimelig at skadelegevakten i Ski legges ned

BEKLAGER: Anne Skjæraasen beklager i dette innlegget avgjørelsen om at Ski sykehus ikke lenger skal ha skadelegevakt, på vegne av sykepleierne ved poliklinikk/skadelegevakt ved Ski sykehus.

BEKLAGER: Anne Skjæraasen beklager i dette innlegget avgjørelsen om at Ski sykehus ikke lenger skal ha skadelegevakt, på vegne av sykepleierne ved poliklinikk/skadelegevakt ved Ski sykehus.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevTirsdag 12. januar 2016 kunne vi lese i ØB at ledelsen ved ortopedisk klinikk på Ahus ikke lenger vil drifte skadelegevakten ved Ski sykehus. Dette har vært et velfungerende tilbud til befolkningen hvor de kunne få rask behandling for bruddskader og andre akutte kirurgiske tilstander. I innlegget til ledelsen sies det at «Aktiviteten har vært lav og man har måttet sette legen til andre oppgaver i perioder».

Uriktig påstand

Vi, som sykepleiere og annet helsepersonell som har jobbet her i en årrekke og tatt imot disse skadene, vet at dette er en uriktig påstand. Tvert imot burde det til tider ha vært enda større legedekning til denne gruppen.

Vår hverdag er preget av en strøm av pasienter i denne kategorien som kommer fra hele Follo-regionen. Det virker helt urimelig at denne funksjonen legges ned, og at alle heretter må reise helt til Ahus for å få slik hjelp med de ekstra ulemper og omkostninger dette medfører. Dette gjelder særlig barn og de gamle.

Det må ofte bekostes drosjetransport, og pårørende må ta fri store deler av dagen. Det sies at det ikke kommer flere legeressurser på Ahus av denne grunn, og ventetiden må derfor bli mye lengre når de i tillegg får en befolkning på 120000 individer å serve.

Korrekt informasjon

Vi som arbeider ved Ski sykehus synes det er viktig at Follos befolkning i alle fall får korrekt informasjon om hva de nå går glipp av. Man tror at dette grepet skal føre til innsparinger, men sett i et totalt samfunnsøkonomisk perspektiv vil nok effekten bli den stikk motsatte. Vi har tidligere advart mot dette og beklager at vi ikke har blitt hørt.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags