Skole- og oppvekstutvalgets leder Martin Apenes (V): – Bakkeløkka er åpenbart et preget miljø

Det har nok for mange som har hatt ungdommer på Bakkeløkka vært kjent at skolen innimellom har hatt utfordringer, men det som kom fram under skole- og oppvekstutvalgets befaring var nok mer alvorlig enn allment kjent.