Kommunen krever kontroll, men entreprenøren hevder at alt er ok på Bølgen

SKARPS LYS: Hovedentreprenør Hent A/S skriver til Amta at alt er OK etter at Frogn kommune i august rettet søkelyset mot Bølgen i form av  forsterket kontroll på byggeplassen.

SKARPS LYS: Hovedentreprenør Hent A/S skriver til Amta at alt er OK etter at Frogn kommune i august rettet søkelyset mot Bølgen i form av forsterket kontroll på byggeplassen.

Artikkelen er over 2 år gammel

– At det fins åpne avvik fra oppdragsgiveren er meg ikke bekjent, skriver selskapets prosjektansvarlig Thomas Zielke ved Bølgen-senteret.

DEL

Det var i august at kommunen satte i gang det den kaller «forsterket kontroll på byggeplassen både hva angår HMS og selve leveransene i bygget».

Avisa har flere ganger purret på eventuelle resultater av denne kontrollen. Kommunens prosjektleder Bjørn Nordvik har gitt hovedentreprenør Hent A/S «rimelig tid» til å svare ut avvik, som det heter på byråkratspråket.

Bekymringene:

Kommunen har pekt ut to alvorlige bekymringer: Først dreier det seg om frykt for at ansatte uten gyldig byggkort kan være i sving via underentreprenører på Bølgen selv om de ikke har lov til å arbeide i Norge.

Deretter handler det om mulig fare for andre trafikanter i forbindelse med tungtransport, spesielt når det gjelder rygging av veldig store kjøretøyer. Anleggsplassen ligger i Belsjøveien like ved en barneskole, ungdomsskole og et etablert boligfelt som går helt opp til Follo museum.

Spørsmålet:

Avisa får ikke avklart fra kommunen hva som er årsaken til at avvikene ikke er lukket, men skriver til avisa at dette blir rapportert rutinemessig til Arbeidstilsynet hvis det ikke besvares av Hent A/S om kort tid. Hvorfor bruker et stort selskap som Hent A/S så lang tid på å avklare forholdene at det snart er uten praktisk betydning hva man eventuelt avdekker av avvik, prosjektansvarlig Thomas Zielke i Hent A/S?

At det fins åpne avvik fra oppdragsgiveren som er meldt inn i Hent-systemet er meg ikke bekjent. Avvik i forbindelse med byggekort som ikke var registrert ved arbeidsoppstart ble lukket samme dag og nye aktører på plassen blir rapportert rutinemessig til Arbeidstilsynet, skriver Thomas Zielke.

– Med porter og rondeller begrenser man ankomst til byggeplassen og følger opp daglig innregistrering av mannskapet som jobber på plassen. Gangtrafikk ble flyttet til andre siden av veien og i perioder da det ikke er til hindrer for syklister og biler er det etablert fartsdumper langs med veien. I råbyggfasen var det etablert vakt på morningen og ettermiddagen for å følge levering og henting av elever. Via ukentlige utsendelse av fremdriftsstatus og informasjon om hva som kan forventes av trafikk langs veien holdt vi dialog med involverte rund prosjektet, skriver Zielke, som peker på at et prosjekt som Bølgen krever økt fokus i forbindelse med håndteringen av logistikk rund byggeplassen, noe Hent A/S har vært klar over og tilrettelagt for dette siden oppstart av byggeaktiviteter i fjor sommer.

Konklusjonen:

Hovedentreprenør Hent A/S imøtegår flere av opplysningene fra kommunen i denne reportasjen som ble publisert 26. oktober.

Kommunen venter på svar mens Hent A/S hevder at det er gitt svar.

Uavhengig av hva som er fakta i saken er det grunn til å tro at det vil gå meget lang tid før saken blir avklart, og selve prosjektet nærmer seg avslutning.

Den interne kommunikasjonen mellom oppdragsgiver og hovedentreprenøren har ikke Amta automatisk tilgang til. Det vil ta betydelig tid for avisa å få rett til å hente ut slike opplysninger, hvis man i det hele tatt får dem. Amta har imidlertid sendt en formell anmodning til Frogn kommune om innsyn i kommunikasjonen om «forsterket kontroll på byggeplassen både hva angår HMS og selve leveransene i Bølgen».

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags