Politikerne makter ikke å styre Frogn på viktige områder, mener Venstre. Nå vil partiet ha debatt om størrelsen på enkelte politiske utvalg.

– Vi i Venstre mener at den politiske styringen av skolen i Frogn er overflatisk og i praksis helt kraftløs.

Utspillet kommer fra Line Stokholm (V), og er spesielt myntet på Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (OOK) i Frogn. Utvalget har ansvar for flere av de såkalt tunge tjenestene i kommunen, fra skole og barnehage til sykehjem og rusomsorg.

LES OGSÅ:
Priser, heder og ære til Frogn elever
De vil styre alle partiene mot felles skolevei-dugnad

Heer skole arrangerte i år Barnas blomsterløp for alle elevene fra4. til 7. trinn i Frogn. FOTO: Steinar Knudsen. Amta 2015.


 

Abdisert

Stokholm mener politikerne ikke makter å gå inn i materien i store og komplekse saker, og frykter det kan være ting som går under radaren til politikerne som følge av det.

– Det er umulig for ett utvalg å være god på et så stort område. Konsekvensen er at utvalget i praksis har abdisert fra å lede skolen i Frogn, og lar skoleadministrasjonen seile sin egen sjø, sier Stokholm.

Venstre har tatt for seg alle protokollene fra de seks møtene OOK har hatt siden i fjor sommer. Målet har ifølge Stokholm vært å se hvordan sakene ble behandlet. 3 av 34 vedtakssaker handlet om skole. Dette er hva partiet fant:

■ Sak 48/14, «Handlingsplan for oppvekst» (fireårsplanen for skolen) ble tatt til orientering.

■ Sak 53/14 «Tilstandsrapport grunnskolen» ble tatt til orientering, forslag fra Venstre falt.

■ Sak 59/14 «Skolestruktur» ble sendt videre til kommunestyret uten at noe vedtak ble gjort, da representantene ikke kunne enes om noen av forslagene fra Ap, KrF, H – alle falt.

Én eneste anmerkning

I tillegg til vedtakssaker, har utvalget tatt 19 orienteringsnotater og referater om skole og barnehage til orientering. Bare én eneste anmerkning er protokollført, fra én representant (FrP). Utover dette har ikke OOK satt noen spor i protokollen på skoleområdet. Stokholm mener funnene er urovekkende.

– Tallene viser at utvalget ikke har forandret en tøddel i Frogn-skolen. I den mest konkrete saken, som handlet om skolestruktur, lot utvalget være å fatte vedtak og sendte den videre uten innstilling, sier Stokholm.

Foreldre på banen

En komité med politikere fra de ulike partiene i Frogn har denne vinteren evaluert den politiske organiseringen i kommunen, deriblant struktur og ansvarsområder i de politiske utvalgene. Arbeidet skal munne ut i en rapport som skal legges fram for kommunestyret til høsten. Stokholm er Venstres representant i denne komiteen, og har deltatt i arbeidet. Nå maner hun til debatt om den politiske organiseringen, og håper skolebarnsforeldre vil engasjere seg.

– Høyre og Arbeiderpartiet har vært krystallklare på at det er bra slik det er. Derfor har vi nå bestemt oss for å dokumentere at det ikke er det, sier Stokholm.

Splitte utvalget

Løsningen Venstre skisserer er å splitte OOK i to utvalg. Ett som har ansvar for oppvekst og kultur med skole og barnehage, og ett som har ansvaret for helse og omsorg.

 

– Vet ikke hvor hun har det fra

Kjell Engebretsen kjenner seg ikke igjen i Venstres nådeløse karakteristikk av Frogns politiske styring i skolespørsmål.

– Jeg er uenig, og mener utvalget tar sakene vi får meget alvorlig, sier Kjell Engebretsen (AP), leder i Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (OOK).

Han kjenner seg ikke igjen i Line Stokholm (V) sin påstand om at Høyre og Arbeiderpartiet ikke ønsker noen endring i utvalgsstrukturen i Frogn kommune.

Ingen religion

– Jeg vet ikke hvor hun har det fra. En utvalgsstruktur er ikke noen religion. Det er ikke noen åpenbar logikk i at helse og skole skal under i samme utvalg. Nå er det satt ned en gruppe for å se på dette, sier Engebretsen, som ikke vil konkludere før rapporten kommer.

Han mener likevel OOK styrer helt etter boka i dag.

Del av situasjonen

– Det at innstillinger blir vedtatt er en del av situasjonen i kommunepolitikken i dag. Mye er overlatt til rådmannen.

Utvalgslederen mener også at tallene Venstre kommer med (se sak) ikke sier noe om debattene i forkant av vedtak.

– Jeg synes debattene er gjennomgripende. Stokholm aldri vært til stede under møtene, men burde kanskje ta seg en tur, sier Engebretsen.

LES OGSÅ:
Oppstarter, politiker, rektor og spellemann

Bygdeborgen på Skanseåsen ble besøkt av 4B fra Sogsti skole. Her forteller de om jernalderen og bygdeborgen. Mai 2015. Foto: Steinar Knudsen