En hel skoleklasse fullfører ikke det første året på videregående i Frogn - på Nesodden er statistikken bedre

Tall viser at det er i overkant av ti prosent av elevene som ikke fullfører første året på videregående i Frogn kommune. Antallet tilsvarer en hel skoleklasse. Samtidig går utviklingen rett vei og på Nesodden scorer man bra på landsbasis.