Da jeg var på ungdomsrådet sitt møte 26.04.2022 ble vi på rådhuset møtt av skolesjefen, de andre representantene for skolene i Frogn og andre politikere. Vi skulle hovedsakelig snakke om psykisk helse-og-seksualundervisning, sommerskolen og nedleggelser av skoler i Frogn. Vi snakket en stund om hvordan vi blir lært opp når det gjelder sex, rusmidler og grenser.

Da det kom til at vi skulle snakke om endring av skolestruktur og nedleggelser av skoler i Frogn, fikk vi beskjed om å komme med forslag til hvilke skoler som muligens kunne legges ned, og vi fikk gode argumenter på hvorfor det er nødvendig å legge ned en eller flere skoler. De sa at grunnen var økonomi, og at kommunen trengte å spare penger. De sa at Frogn kommune har økonomiske problemer, og at dette var nødvendig å snakke om.

Forslagene

Rådmannen sitt forslag er at det skal være tre kommunale barneskoler i Frogn (i tillegg til Dal), tre kommunale barnehager (i tillegg til Dal), og en ungdomsskole. Denne ungdomskolen skulle da være Seiersten ungdomsskole, som den eneste i Frogn. Vi kunne stemme for eller imot dette forslaget, og vi kunne komme med andre løsninger for nedleggelser av skolene i Frogn. Det kom da et forslag om å legge ned hele Dyrløkkeåsen barne-og-ungdomsskole, og sende alle ungdomsskoleelever til Seiersten ungdomsskole og barnetrinnselevene til Heer, Drøbak og Sogsti barneskole.

Det andre forslaget var å slå sammen administrasjonen på Seiersten ungdomsskole og Drøbak barneskole til en 1-10 skole, og beholde resten som vanlig. En annen grunn til at skoler i Frogn måtte legges ned var at det med årene blir færre barn i Frogn, og de mente at det var mest praktisk å samle alle elevene på et sted. Vi fikk ikke se noen kilder og grafer på hvordan dette kommer til å utvikle seg, og om det skulle bli flere barn i kommunen på lengre sikt. Hovedargumentet var å spare penger. Ungdomsrådet stemte over forslagene og vi var 3 mot 3. Jeg stemte mot rådmannens forslag.

Merker du hva som er galt med dette møtet?

Vel, det gjør jeg.

Da skolesjefen snakket om at vi måtte legge ned skoler for å spare penger, så var det ingen der for å vise andre måter å spare penger på i Frogn. Det var en ting som var bestemt, at vi skulle lage oss en mening om hvilke skoler som skulle legges ned (helst Dyrløkke).

Andre sparemuligheter

Er det ingen andre måter å spare penger på i Frogn? Må det gå utover skolene? Skal ikke kommunen bygge rådhus til mange millioner kroner? Dette mener jeg er hersketeknikk. De representerte sin ide for oss med gode argumenter, uten at noen var der for å si imot. Det er alltid to eller flere sider av en sak, og jeg syntes det er urettferdig at vi ikke får vite den andre siden før vi skulle stemme. Det er skikkelig udemokratisk, og jeg syntes ikke at skolesjefen fortjener ungdomsrådet sin «støtte» uten at vi har fått vite hele bildet. Vi fikk ikke se noen tabeller, grafer eller kilder over hvor mye penger vi kommer til å spare hvis vi legger ned en eller flere skoler, eller hvor mye det kommer til å minske og stige med barn i kommunen i et lengre perspektiv. Vi fikk bare vite at det «lønner seg» å legge ned en eller flere skoler. Dette er jo det motsatte av det vi lærer om med tanke på medbestemmelse og demokrati.

Dyrløkkeåsen skole er en unik skole med god plass og utrolig godt miljø. Vi er heldige som får samarbeide med barnetrinnet og lærer oss til å ta hensyn til yngre elever. Vi opplever mindre press og et mildere ungdomsmiljø. Undersøkelser viser at skolen vår ligger bedre an enn Seiersten når det gjelder faglige resultater, og vi har også et bedre skolemiljø. Ungdomstrinnet er mindre, og overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen er bedre. Med to ungdomsskoler blir det mindre og bedre miljø på begge, og det er lettere for lærere og helsetjenesten å bli bedre kjent med elevene. Når man snakker om å spare penger på barnas bekostning, så burde det være dette siste alternativet. Frogn kommune har allerede kuttet ned på masse ressurser i Frognskolene. Synes du det er rettferdig at de skal legge ned Dyrløkkeåsen skole med halvveis «støtte» fra ungdomsrådet, uten at ungdomsrådet har fått vite mer av helhetsbildet?

Hvorfor to ungdomsskoler

Det er lurt med to ungdomsskoler slik at elever som ikke trives kan bytte skole. Dessverre er det 1-3 elever hvert år som av ulike grunner ikke trives og trenger et annet alternativ. Vi har Montessori ungdomsskole i Frogn, men det er en privatskole som koster penger. Vi må også pusse opp Seiersten ungdomsskole hvis det skal være plass til flere elever der. Det koster masse penger, og de pengene vi sparer med å legge ned en skole er ikke nok til å pusse opp skolen. Man kan tenke seg selv at dette regnestykket ikke går opp, og jeg ser ingen grunn til at Dyrløkkeåsen skole skal legges ned. Hvor skal elevene på Seiersten gå når skolen deres pusses opp?

Alt i alt så synes jeg ikke dette var et rettferdig møte, og hvis skolesjefen vil ha støtte fra ungdomsrådet vil vi vite mer. Jeg føler meg lurt til å stemme på noe som om skoleendring er det eneste kommunen kan gjøre for å spare penger. Dette er et perfekt eksempel på skinndemokrati. Hvorfor skal vi spare penger på skolen og barn/unge sin bekostning?