Mange hundre krever at politikerne må vente med å ta en beslutning i skolestruktur-saken

Hundrevis har signert oppropet på nett som ber om at man utsetter å ta noen beslutning vedrørende den fremtidige skolestrukturen på Nesodden. Bak oppropet står Anne - Louise Pålsrud, Marius Hagen, Lea Coates, Hilda Løes Hokholt og Anette L. Hokholt Wiik.