I disse tider med mye negativ omtale av eldreomsorgen i landet, vil jeg skryte av Nesodden kommune.

Vår gamle mor har bodd i leiligheten i andre etasje på det gamle bakeriet på Fjellstrand siden 1967.

Hun er 91 år, og begynner å bli glemsk og med dårlig hukommelse. Bevegeligheten er også svekket, så vi slektningene var redde for at hun skulle falle i trappa.

Vi var i kontakt med tildelingsteamet flere ganger i kommunen, med bare positive opplevelser av staben. Mamma ble innvilget kortidsopphold på Nesoddtunet C2, i to perioder etter hverandre. Mamma likte seg bra der borte, med god service og omsorg.

Deretter ble hun innvilget leilighet på Fjellstrand omsorg, med suveren service fra alle på Boligkontoret.

Nå er hun ivaretatt på en utmerket trygg måte på Fjellstrand omsorg med flinke omsorgsarbeidere.

Vi har en udelt positiv oppfatning av disse tjenestene i Nesodden kommune. Og om de ikke svarer på telefon med en gang, så ringer de alltid tilbake. Bra! All honnør.