Slik blir barnehageåpningen på Nesodden i neste uke

Mandag 20. april starter Nesodden kommune gradvis gjenåpning av barnehagene. Foto: Ruben Skarsvåg

Mandag 20. april starter Nesodden kommune gradvis gjenåpning av barnehagene. Foto: Ruben Skarsvåg

De kommunale barnehagene åpner gradvis fra mandag 20. april. Slik vil åpningen foregå.

DEL

Nesodden: Nesodden kommune opplyser onsdag at barnehagene åpnes for seksåringene fra og med 20. april, og for femåringene fra 22. april.

Mer informasjon om åpning for de yngre barna vil foreligge 23. april.

Nesodden kommune har planlagt for en gradvis gjenåpning av barnehagene i uke 17. Samtidig har regjeringen varslet at det kommer en nasjonal veileder i løpet av inneværende uke, som kommunen vil legge til grunn for sine planer. De ansatte i de kommunale barnehagene skal gjennomføre opplæring i den nasjonale veilederen og lokale retningslinjer før man kan åpne opp for de ulike årskullene.

Slik blir barnehagetilbudet fra 20. april:

  • Åpning for seksåringene (skolestartere august 2020) fra og med mandag 20. april.
  • Åpning for femåringene (skolestartere august 2021) fra og med onsdag 22. april.
  • Åpningstiden i barnehagen vil være kl. 08.00–16.00 i uke 17.
  • Regjeringen har gitt signaler om åpning for alle barn fra 27. april. Dette vil også kunne komme til å skje gradvis. Hvordan dette praktisk vil gjøres på Nesodden blir informert om 23. april.
  • Barnehagene vil opprettholde tilbudet til barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn uavhengig av gradvis åpning.
  • Barn med luftveissymptomer skal ikke i barnehagen, men holdes hjemme i 48 timer etter symptomfrihet.
  • Det vil være egne rutiner for levering og henting av barn i barnehagen. Den enkelte barnehage informerer foresatte direkte om hvordan dette organiseres, i tillegg vil det komme mer informasjon om hverdagsrutinene i barnehagen.

Rutiner

Ordfører Truls Wickholm forteller at de har valgt en gradvis gjenåpning av barnehagene. Dette kan han si om åpningen av barnehagene:

– Regjeringen har holdt en pressekonferanse om retningslinjene. Vi ønsket å gi en beskjed på hvordan dette skulle gjøres rent praksis. Vi har hatt en god dialog med ansatte og tillitsvalgte og ledere som gjør at vi går i gang med seksåringene først, sier ordføreren.

– Vi kommer til å bruke tiden fram til det med å jobbe med å sette ansatte inni veilederen som har kommet fra regjeringen, og de lokale rutinene. Det blir den enkelte barnehage som må kommunisere ut til sine foresatte hvordan leveringen og henting skal foregå. Det blir i tråd med retningslinjene som kom onsdag ettermiddag, sier han og begrunner:

– Det er noe ulike forutsetninger på hvor mange innganger barnehagene har, og hvor store garderober de har. Derfor kommuniserer barnehagene selv ut dette til de foresatte.

Kunne ha bli gjort på en annen måte

– Fra den 27. april vil vi åpne for flere aldere, men dette gjør vi basert på de erfaringene vi får denne uken og veilederen som kom i dag (onsdag 15. april. journ.anm.). Hadde vi fått veilederen for en uke siden, kunne vi ha gjort det på en annen måte. Vi må være sikre på at vi kan sette alle ansatte inn i innholdet og at vi overholder alt. Det vet jeg vi kommer til å klare når vi tar det gradvis. Frem til den 23. april vil vi også jobbe med hvordan dette vil skje i en større skala, forteller ordføreren.

– Dere skriver at barn med luftveissymptomer ikke skal i barnehagen. Må de være 100 prosent friske, eller hva kan du si om det?

– Hvis en skulle ha de typiske symptomene for korona, som er vondt i hodet, tørrhoste og den type ting, skal en bli hjemme. De må holde seg hjemme i 48 timer etter at en er symptomfri. Det er for å hindre at det smitter videre, understreker Wickholm.

Går forsiktig frem

– Hva tenker du om reåpningen av barnehagen?

– Vi har valgt å gå fram forsiktig og gjør dette gradvis. Vi følger anbefalingene som kommer både nasjonalt og fra vår egen kommuneoverlege. Vi gjør dette i nær dialog med de ansattes representanter og lederne for barnehagene. Det gjør at jeg tror at det blir slik at det oppleves overkommelig og oversiktlig for de ansatte, samtidig som barna kommer gradvis tilbake i barnehagen. Det er det mange barn og foreldre som gleder seg til. Dette blir et lite lyspunkt, sier ordføreren og avslutter:

– Det er bedre at vi gjør det rolig og forsiktig i oppstarten, enn at det skal bli for mye å håndtere på en gang og at det blir en dårlig opplevelse.

SE VIDEO: Ordfører Truls Wickholm informerer om gjenåpning av barnehagene

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken