Slik blir den nye barnehagen: – Vi har veldig stor pågang

For å dekke etterspørselen etter barnehageplasser, er Steinerbarnehagen på Nesodden i full gang med å bygge en ny barnehage på Oksval i tillegg til den som allerede finnes der.