Slik gikk det da Statens vegvesen hadde kontroll her

Alt var heller ikke bra denne gangen da Statens vegvesen sjekket tungtransporten på E6.