Slik har skoler og barnehager løst vannkrisen på Nesodden

Skoler og barnehager har klart å løse vannsituasjonen etter hendelsen ved høydebassenget på Varden forbilledlig. Alt er under kontroll.