Nesodden: Torsdag i forrige uke møttes representanter fra korpsene og skolene på Nesodden til et møte med Nesodden kommune på baksiden av Tangenten. Temaet var hvordan man kan få markert 17. mai på en verdig måte selv om det er mange restriksjoner og begrensninger på grunn av koronaen.

– Vi sto selvsagt i behørig avstand til hverandre, og ordføreren var på mikrofon. Men vi fikk skissert opp hvordan 17. mai kan gjennomføres. Ikke noe er spikret foreløpig, og vi skal ha et nytt møte 5. mai. På bakgrunn av det vil de endelige beslutningene bli tatt rett i etterkant, forteller Morten Apelman, dirigent i Nordre Nesodden skolekorps.

Spiller ved skolene

Det arrangementskomiteen har lagt opp til så langt, er at korpsene stiller opp på de syv barne- og ungdomsskolene i kommunen. Der vil det bli flaggheising, avspilling av nasjonalsangen og tale fra rektor og en elevrepresentant. Alt uten at publikum får være til stede.

– Dette vil skje på ulike tidspunkter, slik at alt kan streames direkte på kommune-tv, forteller Apelman.

– Hvordan skal korpsene fraktes rundt til de forskjellige arrangementene?

– Tidligere har vi brukt veteranbusser fra Treider. Det skjer ikke i år. Derfor må vi ta i bruk personbiler i begrenset antall, og de som ikke kan benytte seg av det, må enten gå eller sykle. Men dette vil det komme nærmere beskjed om når alt er på plass, forteller Apelman.

Korpsene vil også stille opp både ved Nesoddtunet, Sunnaas sykehus, Ekelund og Fjellstrand Pluss for å spille for beboerne senere på dagen.

Felles nasjonalsang

Det vil i tillegg bli en markering klokken 13:00 ved Tangenten. Da skal det arrangeres en felles avsynging av «Ja, vi elsker» over hele landet etter oppfordring fra kulturminister Abid Raja.

– På bakgrunn av dette vil vi forsøke å samle alle korpsene på Nesodden foran Tangenten for å være med å spille nasjonalsangen hvis vi får lov. Dette la kommuneoverlegen ned veto mot for noen dager siden. Men det ser ut som det kan bli noe oppmykning i den forbindelse, forteller Apelman.

Han kan også fortelle at det er en mulighet for korpsene til å gå rundt i veier og gater lokalt dersom de har et pusterom mellom to skoleavspillinger.

– Men dette blir helt uoffisielt og opp til hvert enkelt korps. Det vil heller ikke bli kommunisert noe sted for å unngå ansamling av mennesker.

Smittevernhensyn er det som veier tyngst også denne dagen. Når alt er endelig bestemt, vil det bli kommunisert hvilke regler og restriksjoner som vil gjelde i forbindelse med 17. mai feiringen. Dette er det viktig at vi alle overholder og retter oss etter, påpeker Apelman.