Slik rammes spisestedene i Drøbak av de nye reglene

Noen av Drøbaks spisesteder har stengt for tiden på grunn av koronaen og skjenkestoppen. Her er en oversikt over 19 spisesteder og hvordan de forholder seg til situasjonen.