[BROOM]: På vinterføre sier det seg selv at det er viktig å være skodd etter forholdene. Ekstra viktig er det for de tunge kjøretøyene. Det gjelder både for deres egen sikkerhet – men også for å unngå ulykker som kan få svært farlige konsekvenser.

De siste årene har det vært svært mange episoder med vogntog, som med dårlig eller mangelfull dekkutrustning, har skapt skumle situasjoner på norske vinterveier.

I beste fall er det snakk om utforkjøring eller at de kjører seg fast (og skaper køer) – i verste fall ulykker.

– Farlige vogntog skal bort

Nå ønsker samferdselsministeren å ta nye grep for å få bukt med dette problemet.

– Det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier. Derfor har jeg nå bedt Vegdirektoratet skjerpe reglene for vinterdekk for tunge kjøretøy ytterligere. Farlige vogntog skal bort fra norske veier, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsdepartementet ba sist fredag Vegdirektoratet om å skjerpe kravet til vinterdekk for tunge kjøretøy. ​

Utvidet påbudet

​ – Dette er et tiltak i arbeidet for økt sikkerhet og framkommelighet på norske vinterveier. Jeg ønsker at denne skjerpingen blir gjennomført så fort som mulig, og før neste vintersesong, sier Dale, i en pressemelding.

Regjeringen innførte i 2013 et påbud om vinterdekk for tungbil over 3.500 kilo, med unntak av løfteaksler. I 2014 ble dette påbudet utvidet, og det ble innført påbud om vinterdekk på alle aksler. ​

Statens vegvesen jobber også preventivt. Her fra Taraldrud kontrollstasjon i Ski ved denne vinterens første store snøfall. En rekke tyngre kjøretøy ble stoppet og holdt igjen til forholdene ble litt bedre. Foto: Statens vegvesen.

Skjerpet kravene

Det ble i 2013 og 2014 meldt et ønske om å se ytterligere på kravene til merking av vinterdekk på et senere tidspunkt, i lys av den tekniske utviklingen og tilgjengeligheten av ulike typer dekk.

Tyske myndigheter har skjerpet kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy, slik at det bare er dekk merket med såkalt «alpesymbol», (Three Peak Mountain Snow Flake) som er godkjent.

Samferdselsdepartementet har nå bedt Vegdirektoratet vurdere om en skjerping etter samme mønster som i Tyskland bør bli foreslått i Norge.

Mulig overgangsperiode

Vegdirektoratet skal også vurdere om et skjerpet vinterdekkrav bare bør gjelde drivende og styrende aksler slik som i Tyskland, eller alle hjul, inkludert hjul på tilhenger.

Tilgjengeligheten av denne type dekk og i hvilken grad det vil være nødvendig og forsvarlig med en overgangsperiode, skal også vurderes. I Tyskland er det gitt en overgangsperiode fram til 30. september 2024 for bruk av dekk merket M+S, produsert før 31. desember 2017.