Slike uhell skjer som oftest der man er lommekjent

En ny pressemelding fra Gjensidige fastslår at tre av fire grunnstøtinger skjer i områder der man er lommekjent.