NESODDEN: Tonje Tejera opprettet «Nesoddenungdommens foreldregruppe» på Facebook i begynnelsen av oktober. Gruppen ble opprettet på bakgrunn av ungdomsfyll, i håp om å redusere rusmisbruk og fikk på kort tid over 1100 medlemmer.

Målet er å bidra til et bedre ungdomsmiljø.

Klubben holdt åpen fra kl. 16.30-23.00 på første åpningsdag 10. oktober. Ved inngangen satt foreldre klare med Antibac og navneliste for å holde oversikt over alle som kom og gikk, i henhold til smittevernregler.

Arrangør og gruppeoppretter, Tonje Tejera, var positivt overrasket over oppmøtet. Hun forteller at hun opplevde ungdommen som koselig og trivelig å ha der.

Avhengig av foreldre

Gro Smit hørte om arrangementet via den nye facebookgruppen. Der var det også mulig å melde seg som frivillig. 10–12 voksne stilte opp på Sletta Kafe på Skoklefall åpningsdagen.

– Oppmøtet så langt er kjempebra og vi håper å unngå kø utover kvelden. Det er jo begrenset hvor mange vi har plass til, og vi har vakter som passer på at vi ikke blir for mange. Det virker som at ungdommen også synes at det er hyggelig, konkluderte Gro Smit mens klubben fortsatt var åpen.

Initiativtaker Tonje Tejera er klart på at for å opprettholde et slikt tilbud for ungdommen, må foreldre stille opp. Uten voksne til stede kan ikke klubben holdes åpen, og klubbens skjebne avhenger av foreldrenes frivillige innsats.

– I forhold til antallet i gruppa er det svært få voksne som har meldt seg som frivillig, forteller Tejera. Etter lørdagens suksess håper hun flere vil vise interesse for å jobbe som frivillig.

Kunne ikke invitere alle

De fleste av de tilstedeværende ungdommene fikk høre om det nye tilbudet gjennom skolen. Tangenåsen ungdomsskole og Alværn ungdomsskole mottok invitasjon fra foreldre. Bakkeløkka ungdomsskole fikk ikke tilsendt invitasjon- dette fordi man måtte redusere antall mennesker i henhold til smittevernreglene.

–Vi vil ikke ekskludere Fagerstrand, men det er begrenset med plass her med tanke på smittevernreglene. Vi kunne ikke invitere alle, forklarer Tejera.

De fleste av ungdommen som møtte opp på Sletta Kafe synes det er bra at foreldrene har iverksatt dette, og gir dem mulighet til å ha et sted å være og more seg. De er alle enige om at det er et stort rusmiljø på Nesodden og at dette miljøet må reduseres. Flere uttrykker håp om at Sletta kafé kan bidra til et bedre miljø.

Glad for tilbudet

Blant dem er Aslak Roggen, Leon Smit og Nikolai Bakken, som synes det er bra at de har et sted å være og at de voksne kan holde kontroll og bistå med snacks:

– Det er bra, spesielt på vinteren. Da kan man holde seg inne og ha det gøy med vennene sine, sier Leon Smit.

Sunniva Otterstad Baumann, Nilia Lervik Kalantary, Selma Ramberg-Haug og Vilde Marie Otterstad Baumann er veldig fornøyd med fritidsaktivitetene på stedet. De forteller at de gjerne kommer flere ganger dersom det fortsetter å holde åpent.

På spørsmål om de mener det er et dårlig rusmiljø på Nesodden, svarer jentene «ja» i kor. Nå håper de at det nye tilbudet kan bidra til å redusere rusmisbruket. De mener også at det gir mulighet til å bli bedre kjent med andre og synes det er hyggelig å gjøre noe morsomt på lørdagskveldene.

– Veldig mye rus

Hauk Meier og Marta Myklebost Gjæver var også til stede på Sletta Kafe lørdag kveld. For å kunne være i fritidsklubben må man ha fylt 13 år, og det hadde begge nylig gjort.

– Vi har ikke vært her før, men det ser veldig gøy ut, med mye morsomt å finne på, sier Hauk og får støtte av Marta, som håper det blir stor nok oppslutning til at kafeen kan fortsette.

De to 13-åringene mener at miljøet på Nesodden må forbedres. Marta Myklebost Gjæver sier at det ikke er nok opplegg for ungdommen, men synes det er veldig bra at de prøver å iverksette åpen kafé på Skoklefall på lørdager også.

– Det er veldig mye rus. Det er mange som ikke har noe å gjøre på kveldene. Hvis de fortsetter med dette så har de et sted å gå og da vil de kanskje ruse seg mindre, sier Hauk Meier.

– Hvis de kjeder seg mindre på kveldene, vil de kanskje henge mindre på Tangen og heller dra hit. Det er jo mye morsommere her, legger Marta til.

Håper på spleis

Kiwi på Flaskebekk, Meny og Coop bidro med snacks til ungdommen. Tonje Tejera tror gratis drikke og snacks tiltrekker mange. Hun forteller at man må finne en investeringsløsning dersom de skal fortsette å ha kafeen åpen.

–Det er begrenset hvor mye vi får gratis fra butikkene. Hvis vi skal holde åpnet oftere må vi kanskje åpne en vippskonto eller spleis der foreldrene kan bidra, sier Tejera.

Hun vil gjerne holde kafeen åpen flere ganger i uka. Tejera håper Nesodden kommune har noe penger på budsjettet før jul. Penger trengs hvis man skal holde tilbudet åpent.

Nei til all rus

– Ungdommen kommer på et tidspunkt til å drikke nesten uansett, men jo eldre de er når de starter, jo bedre er det. De som er unge klarer ikke å ta vare på seg selv. Vi kan ikke ha ungdom som drikker seg sanseløse og må pumpes. Det var det som fikk meg til å starte facebookgruppa, sier Tonje Tejera.

På klubben er det strenge regler mot rus. Dersom noen tar med seg rusmidler vil de bli kastet ut og må oppholde seg et annet sted.

– Vi vet at noen kan forsøke å snike inn rusmidler. Vi har hatt noen mistanker i kveld og holder et godt øye med dem, sier Tejera.

Kontrollsjekk ville bli gjort dersom noen kom med store vesker eller bager.

– Vi har ikke opplevd noe konflikt i dag. Det har kun vært god stemning og hygge, sa Elin Tverelv lørdag kveld.

Også hun håper flere foreldre vil melde seg slik at man kan ivareta tilbudet for ungdommen.

– For ungdommen handler det mye om å ha et sted å være og noe å gjøre, avslutter hun.