I disse dager skal fremtiden til Viken Fylkeskommune avgjøres. At reverseringspartiet Senterpartiet vil tilbake til de tre gamle fylkene er ikke spesielt overraskende. Vedums motto virker å være «Alt var bedre før, alltid», og kan gladelig se vekk fra både pengene det koster å oppløse Viken, og den harde realiteten i at all fakta tilsier at tjenestene til innbyggerne vil bli dårligere med en oppløsning. At FrP nå velger å bli med i Vedums klubb, er derimot både overraskende og trist.

FrP ble historiske da partiet fikk finansministeren i 2013, og utviste en oppsiktsvekkende evne til moderasjon i pengebruk i årene etter. Denne ansvarligheten ser ut til å ha forlatt partiet sammen med Siv Jensens lederverv. Isteden ser vi nå et Viken FrP som aktivt går inn for opprettelse av tre nye fylkeskommuner. Et pengesløseri av en annen verden.

FrP har, som kjent, i alle år vært for å legge ned fylkeskommunen, et standpunkt Høyre deler. Det er en herlig ironi i at Frp, når de ikke får viljen sin, isteden går inn for opprettelse av flest mulig fylkeskommuner. Ikke bare skal vi ha flere små fylkeskommuner, men den dårlige økonomien i de nye fylkene ser heller ikke ut til å bry partiet.

I en meningsmåling av Norstat svarer 76 prosent av velgerne som vill ha stemt FrP dersom det var valg i morgen, at de ikke ønsker en deling av Viken. Men andre ord - FrPs velgere er mer opptatt å hindre sløsing av skattebetalernes penger, enn det partiets folkevalgte er.

Som folkevalgte er det et enkelt spørsmål vi bør forholde oss til når vi vurderer om Viken bør bestå eller ikke: Vil valget vi tar nå føre til bedre tjenester for innbyggerne våre? Når vi ser hva en nedleggelse av Viken vil føre til er svaret uomtvistelig nei. Nå risikerer vi å få tre nye fylker, med tre administrasjoner og flere politikere. Det gir mer byråkrati og vil koste skattebetalerne mer penger enn nødvendig.

For Høyre vil det viktigste alltid være at vi leverer så gode tjenester til innbyggerne som overhodet mulig. Enkelte har spekulert i om FrPs skjulte agenda med å opprette tre mindre fylkeskommuner er for å komme ett steg nærmere målet om å legge ned fylkeskommunen i sin helhet. Skulle dette stemme virker det som at partiet har glemt hva som ligger i å skulle forvalte skattebetalernes penger på best mulig vis.

Det hjelper ikke om du er aldri så imot fylkeskommunen på papiret, dersom du allikevel er partiet som velter flertallet i retning opprettelse av tre nye fylker istedenfor en. Resultatet? Mange hundre millioner av skattebetalernes penger kastes ut av vinduet.

Jeg vil gjerne minne Frps folkevalgte i Viken om fjellvettregel nummer 8 – Vend i tide, det er ingen skam å snu. På fylkestingsmøte 24. februar vil dommen falle, og jeg håper vitterlig at Frp benytter seg av muligheten til å snu. Den turen som planlegges i de tre nye fylkene fører ingenting godt med seg, og da er det kun én ting som er riktig å gjøre – velge å beholde Viken slik vi har det i dag.