FROGN:- Vi var uenige med Hersleth Entreprenør AS om det endelige sluttoppgjøret, men er kommet til enighet gjennom megling i Follo tingrett som fant sted 12. februar i år. Vi mener vi er kommet fram til et godt resultat, sier Frogn-ordfører Haktor Slåke, som legger til at totalsummen for bygging av kulturhuset Smia ble ca. 55 millioner kroner.

Frogn-ordføreren sier det er helt vanlig prosedyre i byggesaker at det blir et sluttoppgjør, slik det nå er blitt når det gjelder Smia.

– Vi var uenige om beløpet på sluttoppgjøret, men dette har nå altså løst seg gjennom et rettsforlik i tingretten. Hersleth Entreprenør A/S har fått pengene sine, sier Slåke.

21 punkter var stridens kjerne

Prosjektleder Bjørn Nordvik sier i en kommentar at det var 21 punkter som var stridens kjerne da partene møttes til megling i Follo tingrett.

– Hersleth Entreprenør AS hadde sin oppfatning om tvistepunktene, vi hadde våre. Det påløper i slike byggesaker uenigheter, og det kommer overraskelser vi ikke forutså.

– Som hva da?

– Som grunnforholdene. Vi måtte blant annet pæle deler av bygget, og gjøre det vi kaller spunting. Dette er uforutsette utgifter som må tas underveis. I meglingen ble mange punkter diskutert, og vi ble enige gjennom at vi betaler et sluttoppgjør der Frogn kommune betaler på 2,1 millioner til Hersleth. Jeg må også få legge til at ved å få til enighet med Hersleth AS slapp vi unna rettssak. Å kjøre en rettssak er ikke gratis, sier Nordvik.

Kritisk til at kommunen holder tett om rettssaker: – Det er på tide at folk får vite sannheten 

Uenighet om honorering

I forbindelse med oppføringen av Smia inngikk Frogn kommune en generalentreprisekontrakt med Hersleth Entreprenør AS 31. mars 2014. Siden prosjektet ble ferdigstilt i 2016 har det dessverre vært prinsipielle uenigheter om honoreringen av kontrakten etter kontraktens bestemmelser, skriver Frogn kommune på sine hjemmesider.

Saken har nå endelig kommet til en avslutning ved at det er inngått forlik mellom partene under rettsmegling i Follo tingrett 12. og 13. februar 2019.

Hersleths krav om sluttoppgjørsbeløp var på litt i overkant av 39,7 millioner kroner eks mva. Dette beløpet er inkludert et rentekrav på kr 1 791 853,-). Etter gjennomført rettsmegling er partene enige om at det endelige sluttoppgjørsbeløpet er 34.249.956 kroner eks moms.

– Da rettsmeglingen startet hadde Frogn kommune betalt Hersleth Entreprenør 32.145 000 kroner (eks mva.). Gjennom rettsmeglingen ble partene enige om at Frogn kommune betaler 2,1 millioner kroner (eks mva.) i tillegg som fullt og endelig oppgjør for ethvert krav og motkrav i saken, sier prosjektleder Bjørn Nordvik i en kommentar.

Ordfører Haktor Slåke legger til at sluttoppgjørsbebeløpet allerede er betalt til Hersleth Entreprenør AS.

Entreprenøren Hersleth svarer

 

Amta kontakter Reinert Hersleth i Hersleth Entreprenør AS for å få en kommentar på rettsforliket som nylig ble inngått mellom Hersleth Entreprenør AS og Frogn kommune:

– Rettsforliket sier at man var enig om et forlik med en siste utbetaling på kr 2,6 mill., og at man dermed ikke gikk videre til rettssak. Denne sum tatt ut av sammenhengen gir ingen mening, da kommunen også underveis i forhandlingene om sluttoppgjøret har betalt betydelige beløp, sier Hersleth.

Reinert Hersleth legger til at tilleggsbeløpene kommer generelt sett fra enten oppdragsgiver som ønsker å bestille endringer, eller tilleggsarbeider i forhold til opprinnelig bestilling, eller som krav fra de ulike leverandørene i prosjektet som mener at det har vært endringer/andre forutsetninger man skal ha betalt for.

– Tilleggskravene man har diskutert har vært flere større og mindre krav fra ulike leverandører i prosjektet, hvor noen leverandører har fått bra uttelling for sine krav mens andre har fått mindre. Dette avhenger blant annet av hvor god dokumentasjon/argumentasjon de ulike leverandørene har hatt for sine krav. Dette være seg alt fra rørlegger, elektriker, ventilasjon, grunnentreprenør, blikkenslager, leverandør av fasadeplater med flere, sier Hersleth.

– Det er helt normalt at det er diskusjoner rundt denne typen krav ifra de ulike leverandørene i et sluttoppgjør, men dette løses som oftest uten at man trenger å gå til det skritt å ta ut en stevning, avslutter Reinert Hersleth.

Amta har kontaktet flere politikere for å få kommentarer til forliket som ble gjort etter behandlingen i Follo tingrett, men ingen har ønsket å uttale seg.