Regjeringens ordning for bedriftene er for byråkratisk. Vi trenger en enklere strømstøtte som treffer de utsatte små og mellomstore bedriftene i Frogn.

Sist fredag la regjeringen fram sin strømstøtte for næringslivet. Etter at Venstre har mast på Vestre i over et halvt år om å kompensere de utsatte bedriftene for høye strømpriser, tok omsider næringsministeren til fornuften. Det kan imidlertid være for sent.

Pandemien gjorde at flere bedrifter nesten gikk under. Siden har strømprisene skutt fart, og nådd stadig nye høyder. Økningen har vært brå og umulig å planlegge seg ut av. Det har spesielt rammet små og mellomstore bedrifter. Derfor kan regjeringens langsomme respons ha betydd kroken på døren for enkelte av bedriftene.

I tillegg til dens sene ankomst, virker også regjeringens strømordning for byråkratisk. Flere små og mellomstore bedrifter har allerede varslet at ordningen smører støtten for tynt utover, og vil være lite treffsikker de små- mellomstore bedriftene som virkelig trenger støtte.

I tillegg til støtteordninger som gir bedrifter sårt tiltrengt likviditet, er vi avhengig av å få ned strømforbruket også blant bedriftene. Flere sparetiltak er nødvendig dersom vi nå klimamålene våre, og vise solidaritet overfor et Europa i krig. Og ikke minst er det bra for bedriftenes lommebok.

Likevel må vi anerkjenne at ikke alle bedrifter har mulighet til å innføre ytterligere ENØK-tiltak. De bedriftene som allerede har vært flinke og kuttet i energiforbruket blir derimot straffet med regjeringens forslag til støtteordning. For eksempel vil det være vanskelig for en familiedrevet pizzarestaurant med få ansatte og en energikrevende pizzaovn å gjennomføre ENØK-tiltak. Derfor virker regjeringens krav om ENØK-tiltak for å utløse strømstøtte for rigid.

Små og mellomstore bedrifter er bærebjelken i det norske næringslivet. Det er disse bedriftene som er motoren i den norske økonomien, og som skal omstille Norge til et grønnere og bedre samfunn. Nå må regjeringen prioritere arbeidsplassene til folk fremfor å smøre forholdet til SV. Bedriftene trenger forutsigbarhet, ikke SVs næringsfiendtlige politikk.