Smitte ved flere ungdomsskoler i Follo – dette sier Frogn og Nesodden

Etter at stadig flere videregående skoler i Oslo-området og også lokalt på Nesodden og i Frogn har strammet inn med nye tiltak og oppjustering av smittevernnivået, skjer nå det samme ved flere ungdomsskoler.