I dagens utgave kan vi lese om Øyvind Solums ønske om å presse gjennom nekt av jakt på rovdyr innenfor Nesodden kommune. 

Jeg bet meg merke i en uttalelse fra Solum, som jeg ønsker svar på fra debattanten Solum.

I innlegget hevder Solum at det i Norge finnes sitat «rundt 50 ulv pluss noen titalls i grenserevirene».

Jeg stiller derfor spørsmålet, er denne uttalelsen fra Solum som KS-representant, eller er det i kraft av Solums ledervervet i rovviltnemnda?

Anerkjenner Øyvind Solum det norske instituttet for rovvilt registrering i Trondheim?, eller er disse tallene noe Solum selv har brukt sin kuleramme på? 

Som leder i rovviltnemnda, bør Solum også komme med riktige tall. Solum, gå gjerne inn på Rovdata.no, så kan det hende du blir oppdatert.