Trær er det viktigste innslaget av natur vi har i tettbebyggelsen på Nesodden, og mange steder det eneste.

Trær er ikke bare vakre.

De demper trafikkstøy og renser lufta.

De er nær oss, gir oss en grønn opplevelse og en helsemessig gevinst, uten at man må dra langt av gårde.

De gir boliger og bidrar til mat for utallige arter av fugler, insekter og andre arter i naturen. Spesielt mange arter har sine hjem i store og gamle trær, og derfor er spesielt viktige å ivareta.

Dersom vi skal greie å opprettholde Nesodden som en grønn halvøy er vi avhengig av at trærne i bebyggelse ivaretas.

Nesodden kommune er i ferd med å revidere kommuneplanen. Da har vi en enestående mulighet for å få vedtatt en bestemmelse som gjør at større trær blir tatt vare på, slik man har for småhusområdene i Oslo kommune.

Derfor oppfordrer vi politikerne på Nesodden til å benytte denne anledningen til å vedta en bestemmelse i kommuneplanen som sikrer større trær.