I disse koronatider har det vært begrensninger på hva speiderne har kunnet gjennomføre av normale speideraktiviteter. Det var da ideen om å bidra med noe samfunnsnyttig kom. Et initiativ til kommunen om rydding av kommunale veier ble mottatt med stor takk fra kommunens side.

Dermed rykket rundt 60 speidere ut mandag og tirsdag for å rydde de fleste kommunale veier slik at disse ser fine ut til 17. mai.

Det rapporteres om moderat mengde søppel rundt omkring.

– Langs Elleveien ble det funnet særlig mye Snickers-papir, så det virker som om Snickers er en del av kosten i den delen av kommunen, ler Karl Erik Slettebøe, som fulgte småspeiderne i den delen av kommunen.

På Heer kunne beverspeiderne rapportere om veldig mye søppel i området rundt Kiwi.

– At speiderne våre rydder kommunale veier gjør både at speiderne får drevet med noe som står oss nær, nemlig miljøvern, sier gruppeleder Stein Ankarstrand.

– Normalt på denne årstiden er det forberedelser til kretskonkurranser som står i fokus, men dette er avlyst. Da passet det fint å gjøre en innsats i egen kommune, sier Ankarstrand. I tillegg var opplegget koronasikkert da speiderne gikk med god avstand og samlet søppel.