Jeg leser i Amta den 14. november at Øyvind Solum stiller som MDG sin ordførerkandidat til neste valg.

I den forbindelse trenger jeg, (og formodentlig de øvrige to tredjedeler av velgerne som i Norstats spørreundersøkelse går inn for et sterkt vern av Bergerskogen), å få vite:

Kommer Øyvind Solum og MDG til å gå inn for vern av hele Bergerskogen inkludert randsoner, Skjønhaugtomta og Nesodden Kommunes egen tomt i skogen? Jeg spør fordi jeg mener å huske at Solum har vært uklar i forhold til dette, og fordi vi i den senere tid har sett flere tilfeller av hogst i utkanten av skogen.