Spørsmålene rundt koronaviruset er mange - her er kommuneoverlegens svar på lesernes spørsmål

NETTMØTE: Her svarer kommuneoverlegen i Frogn Merete Anine Nordaas Hvistendahl på lesernes spørsmål.

NETTMØTE: Her svarer kommuneoverlegen i Frogn Merete Anine Nordaas Hvistendahl på lesernes spørsmål. Foto:

Det er mange som har en rekke spørsmål i forbindelse med koronaviruset og karantenereglene. Denne uka har Amta samlet inn en rekke spørsmål fra leserne våre som kommuneoverlegen i Frogn har svart på.  

DEL

FROGN: Under kan du lese flere av spørsmålene leserne sendte inn og svarene fra kommuneoverlegen i Frogn. Spørsmål av samme type innhold er filtrert ut.

Amta ønsker å rette en takk til kommuneoverlege Merete Anine Nordaas Hvistendahl og kommunikasjonssjef Sigrid Kvam Østmark i Frogn kommune som stilte opp og tok seg tid til å svare på spørsmålene.

HER ER SPØRSMÅLENE:

– Hei har hatt vondt i hodet i en uke, litt snørrete, men i dag har jeg fått feber og føler meg ganske dårlig, burde jeg ringe lege?

– Om du føler deg syk skal du ikke kontakte lege eller helsevesenet – kun om du trenger legehjelp. Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådsgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk på nett.

– Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade – ring 113.

– Er du fortsatt usikker på hva du skal gjøre? Frogn kommune satt opp et eget team med helsepersonell som kan svare deg på dine spørsmål. Ta kontakt med Koronatelefonen på tlf. 64 90 60 00 (lokalt) mandag til fredag, 08.00 til16.00. Du kan også ringe Folkehelseinstituttet på tlf. 815 55 015 (nasjonalt).


– Jeg er i karantene/isolering og venter på prøveresultatene av testen min. Jeg har symptomer på luftveisinfeksjon og er helsepersonell, derav testen. Ungene mine hoster og er forkjølet. Hvis jeg har negativ test, kan jeg regne de som smittefri for korona? Kan vi da sykle på gata og gå tur i skogen? Nå holder vi oss alle inne i huset og lufter oss litt i hagen og holder oss unna andre mennesker.

– Selv om det kan synes sannsynlig at barna har det samme, så kan man ikke garantere at smitte ikke kommer fra ulike kilder selv innad i samme familie. Alle som er syke med luftveissymptomer bør holde seg hjemme, selv med milde symptomer. For kritisk personell kan det bli behov for å gjøre noen unntak – dette avklares med leder/smittevernansvarlig på arbeidsstedet. De som er i hjemmekarantene skal ikke omgås andre utenfor husstanden, dette gjelder også barn.


Hva med berøring av samme gjenstand med hansker eller votter? Å få små barn til ikke å ta seg til ansiktet, også med hansker på, er utopisk. Hva med å leke på lekeplasser der det potensielt har lekt andre barn tidligere på dagen? Mye berøring av lekeapparater for dem som leker med tanke på husker, klatrestativ, sandkasser. Samme spørsmål om f.eks. etablerte bålplasser, benker og rasteplasser i skogen, der flere spiser niste og griller i løpet av en dag.

– Jeg er helt enig. Å få små barn til ikke å ta seg i ansiktet, er utopisk. Men vi får prøve så godt vi kan. Mine råd er: Vask hendene hyppigere, vask hendene med en gang de kommer inn etter lek. Å ha på votter når de er ute, kan også være lurt.

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus, og Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år. Se filmen på YouTube her: https://youtu.be/3YFsvj00134.

Klinikk for krisepsykologi i Bergen har skrevet om hvordan vi kan snakke med barn om koronavirus: https://krisepsykologi.no/hva-kan-vi-se-til-barn-om-coronavirus/.

Se også: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/rad-om-a-snakke-med-barn-og-unge-om-koronavirus-covid-19.

Alle råd om korona til foreldre, barn og unge finner du her: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide.


– Hvordan tolkes 1-metersregelen når partene ikke står i ro? F.eks. barn i fart? Om to barn løper etter hverandre i samme retning, med mer enn en meters avstand. Da er likevel den bakerste raskt inni lufta som førstemann nettopp har passert. Samme spørsmål gjelder å trille tur og passere andre mennesker på fortau eller skogstier. Mennesker som prater, kanskje hoster, eller bare puster normalt. Om man går bak hverandre eller kommer fra hver sin retning. Spørsmålet gjelder også sykling etter hverandre på sti.

– Dette er jo på mange måter riktig, men om man oppholder seg i samme luftrom kun noen sekunder, gir det i utgangspunktet lite smitterisiko. Vi er mer opptatt av smitterisikoen der man oppholder seg tett over litt lengre tid, f.eks. nærmere hverandre enn to meter i mer enn 10–15 minutter, eller i små rom over tid.

Her er mine generelle råd:

• Alle som er syke med luftveissymptomer må holde seg hjemme. Inkludert barn og unge, og selv med milde symptomer.

• Friske folk må ikke isolere seg, men vi skal holde avstand til hverandre, og vi skal ikke være mange samlet samtidig. Vi skal også følge de generelle hygienerådene.

• Man kan omgås søsken som normalt.

• Vi anbefaler ikke å samle flere småbarn til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte. For å ivareta barnas behov for lek, kan man ha en til to faste lekevenner gjennom hele perioden.

• Også større barn og ungdom bør redusere sitt samvær med andre mest mulig. I den grad de er sammen, bør det være i mindre grupper og i en avstand på minst en meter.

• Både voksne og barn bør vaske hendene ofte, både før, under og etter lek.

• Sårbare barn bør ikke være tett på andre.

• Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås andre utenfor husstanden.

• Ikke besøk besteforeldre om de er gamle og har kroniske sykdommer. Begrens besøket til kun nødvendig kontakt, og hold en meters avstand. Vi anbefaler heller at du ringer eller «Skyper».

• Pass ekstra på at du er ren på hendene når du har hender i nærheten av øyne nese og munn.

• Følg med på myndighetenes anbefalinger.


– Vil alle med symptomer bli testet framover sånn som WHO anbefalte direkte i dag for å få kontroll og oversikt på covid-19 utbruddet?

– FHI i samråd med Helsedirektoratet arbeider kontinuerlig med å ta stilling til og utarbeide kriterier for hvem som skal testes. Vi i Frogn følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal prioriteres for testing. Akkurat nå er testkapasiteten begrenset på grunn av testutstyr og analysekapasitet, men vi håper at testbegrensningene blir endret i løpet av kort tid. Akkurat nå prioriteres helsepersonell for testing fordi de har en samfunnskritisk funksjon. I tillegg er de potensielt effektive smittespredere til sårbare grupper – om en skulle stille på jobb med smitte.

– Kriteriene for testing vil bli endret om svært kort tid, men inntil da gjelder følgende, uavhengig av reiseanamnese (pr. 18. mars klokken. 14.00):

– Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse. Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon. Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

* Akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet. Andre personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke tilhører noen av gruppene over, tilbys vanligvis ikke test. De bør holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Deres nærkontakter behøver ikke å være i karantene, men bør følge med på egen helse. Ved symptomer bør også de holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.

– Det er for tiden begrenset tilgang på prøvetakingsutstyr, testreagenser og beskyttelsesutstyr. Det er viktig å prioritere prøvetaking av personer der testresultatet vil få konsekvenser. Testresultat hos personer som allerede er i karantene vil ikke få praktiske konsekvenser, og bør derfor ikke gjennomføres.


– Hei, har taxi og buss sjåfører fått utlevert munnbind. De sitter jo mitt i smørøyet for å gi og motta koronaviruset- mao. alle som transporter mennesker. Med vennlig hilsen William.

–Her har forhåpentlig alle transportselskaper tatt egne forholdsregler. Noen har innført stengt dør foran hos fører etc. Egne retningslinjer for transportpersonale er trolig under utarbeidelse hos Folkehelseinstituttet. I denne perioden med mye stengt, ser vi i hvert fall at bruken av kollektivtrafikk er betydelig redusert.


– Hei. Jeg skjønner at du har hektiske dager om dagen, men kan du ikke si litt hva slags grep og din familie har tatt etter at koronaviruset blomstret ut? Hva er de generelle rådene du vil gi oss i denne skumle hverdag?

– Min familie og jeg har noe mindre tett kontakt enn normalt. I tillegg vasker vi hendene grundig og hyppig; alltid når vi kommer hjem, og alltid før og etter måltider, og ikke minst hvis vi tørker snørr hos en av ungene eller lignende. Vi har planlagt for oppholdssted om karantene for en av oss inntrer. Vi jobber begge i helsevesenet og omgår ikke venner og familie for øyeblikket. Vår eldste datter har en nabovenninne hun har noe kontakt med, ellers er det lek med søsken som gjelder for øyeblikket.


– Mange frykter at dette blir langvarig. Kan du si noe om tidsløpet dere i helsevesenet ser for dere? Og har dere i Frogn kommune diskutert andre grep dere kan ta. Jeg ser med skrekk og gru hvor Spania og Italia er nå.

– Vi forbereder oss på at dette kan bli langvarig. Jobben vi gjør nå, er for å strekke smittetrykket ut i tid. Vi er i en pandemi, og tidsløpet her vil kunne gi et økt trykk på helsetjenesten i 6 måneder.

– Vi har gjort flere grep for å ivareta smittevernet og pasientene på Ullerud, og forbereder oss på å ivareta et større antall pasienter både i hjemmetjenesten og på Ullerud helsebygg. Frogn har etablert en lokal luftveisklinikk for pasienter med uavklarte luftveisinfeksjoner som trenger legetilsyn. Klinikken er kun for pasienter som har fått henvisning fra sin fastlege. Gjennom klinikken øker vi beredskapen i fastlegeordningen og sikrer god ivaretakelse av våre innbyggere med uavklart luftveisinfeksjon, samtidig som vi bidrar til godt smittevern i alle legekontorene. Luftveisklinikken blir lokalisert på Smia flerbrukshus. Vi har høyt fokus på godt smittevern, og har rigget lokalene for forsvarlig smittehåndtering. Ellers har vi i kriseledelsen løpende dialog om mulige behov i tiden som kommer og tiltak som kan bli aktuelle.


– Kan du ikke si litt om hvordan jobben din som kommuneoverlege er om dagen. Når starter arbeidet og når kan du puste ut litt? Hva gjør du daglig?

– Det er naturligvis ekstra mye å gjøre om dagen for meg som for mange andre. Jeg har hatt fokus på korona fra starten av januar og fulgt med på den internasjonale situasjonen. Arbeidsdagen går mer eller mindre i ett og er naturligvis lang. Blant annet kan jeg nevne noe: Jeg er bindeleddet mellom kommunen og fastlegene, og har ansvar for smittevernstiltak, samt oversikt over smitteutstyr. Jeg har arbeidet med opprettelsen av testsenter og klinikk, samtidig som mottak av prøvesvar, oppfølging av smittede og smittesporing og enkelte pasienter i karantene tar mye tid. Jeg er også ansvarlig for avklaringer og vurderinger opp mot FHI og kriseledelsen i kommunen.


– Hvordan jobber Frogn kommune med å få ut informasjon til folket? Hvordan kan dere sikre at viktig informasjon når flest mulig i løpet av kort tid?

– Kriseledelsen i Frogn kommune har beredskapsmøter hver eneste dag, og her formidles all viktig informasjon i hele organisasjonen. Vi benytter alle våre kanaler, som hjemmeside, intranett og sosiale medier for å få ut informasjon til innbyggerne. Vi har også et tett samarbeid med lokalavisen. Vi hadde vårt første beredskapsmøte 13. februar, og har løpende lagt vekt på å få ut korrekt og god informasjon. 31. januar la vi ut første melding om smittevern på våre hjemmesider. Siden har det gått ut mer enn 50 saker, samtidig som våre hjemmesider hele tiden oppdateres med siste nytt: https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/koronavirus-oppdatert-informasjon/

Vi har også mulighet til direkte SMS-varsling til alle innbyggere – og dette har også vært sendt ut.


– Hva for slags grep er tatt for å sikre Ullerud Helsebygg og de eldre og sårbare menneskene som bor der? Og hva slags grep har dere tatt på rådhuset for å minimere smitterisikoen?

– Ullerud helsebygg ble stengt for besøkende 13. mars. Bygget har hatt besøksrestriksjoner siden 11. mars. Helsepersonell og andre som jobber ved Helsebygget skal være ekstra oppmerksomme på egen helse og de som får symptomer på sykdom vil holde seg hjemme og blir testet i tråd med gjeldende retningslinjer. Ellers følges råd for smitteverntiltak og hygiene for alle som bor og arbeider ved Ullerud Helsebygg, og alle ansatte i helsetjenesten har gjennomgått oppfriskning i basale smittevernsrutiner og bruk av smittevernutstyr. Beboere blir ivaretatt på best mulig måte både med og uten sykdomstegn.

– Frogn kommune besluttet 12. mars å innføre restriksjoner for besøkende på rådhuset fram til 1. april, da ny vurdering vil bli tatt. Alle tjenester vi fremdeles være tilgjengelige, men det betyr at innbyggere må ringe og avtale time med sin saksbehandler for fysisk å slippe inn på rådhuset. Dette for å hindre smitterisiko da Rådhuset drifter kritiske funksjoner. Dette innebærer at:

• Drop-in byggesaksveiledning på kommunens servicetorg tirsdager 09.00–14.00 utgår den nærmeste tiden. Telefontiden vil imidlertid opprettholdes og publikum er velkommen til å benytte seg av veiledning per telefon. Telefontiden er uforandret, tirsdager 09.00-14.00.

• Navs publikumsmottak er stengt, og brukere må ta kontakt på telefon eller mail til sine kontakter, eventuelt til Navs servicetelefon for bistand.


– Bør ikke ansatte i beredskaps-barnehager og beredskaps-skoler over hele Norge testes når de blir syke med Corona-symptomer med tanke på at mange av foreldrene til barna som er der jobber i helsesektoren?

– FHI i samråd med Helsedirektoratet arbeider kontinuerlig med å ta stilling til og utarbeide kriterier for hvem som skal testes. Vi følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal prioriteres for testing. Det viktigste nå er at det oppdages smitte hos de mest sårbare og hos helsepersonell og at dette er prioriterte grupper for prøvetaking pr. nå. Alle som kan være smittet skal holde seg hjemme for å unngå smitte til andre. Enn så lenge blir ikke ansatte i beredskapsbarnehager og–skoler prioritert for testing. De må likevel være ekstra oppmerksomme på egen helse, og ved symptomer på sykdom må de holde seg hjemme.


– Vi bor i Oslo og har hytte på Nesodden. Vi er friske. Kan vi reise på hytta? Vi soner til Ahus.

–Jeg har forståelse for at folk ønsker å oppholde seg på hytta, men dette er ikke opp til oss. 15. mars ble det vedtatt en ny forskrift som kan forby folk å være på hytta i en annen kommune enn der de bor. Hvis kommunene fortsatt rapporterer om at folk er på hyttene sine, vil regjeringen innføre et forbud mot dette. Det betyr at folk kan tvinges hjem med loven i hånd dersom det blir nødvendig. Jeg viser til uttalelsen fra helseminister Bent Høie:

«Det finnes ingen dispensasjon fra oppmodingen om å reise hjem. Hvis folk ikke reiser hjem frivillig og fortsetter å be om dispensasjon, har vi ingen annen utvei enn å forby hytteturer.»

Helsedirektoratet skriver på sine sider:

• Folk må bli hjemme og ikke dra på hytta. Hensikten er å ikke spre smitte til små lokalsamfunn. Det å utsette flere små lokalsamfunn for smitte, er uheldig.

• De små lokalsamfunnene har færre ansatte i helsetjenesten og mindre kapasitet.

• Husk at du også kan bli syk, derfor er det lurt å være hjemme

– Det er kun er tillatt å være på hytta dersom man må utføre strengt tatt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader. Det finnes ingen andre unntak.


– Jeg lurer på om jeg kan gå på jobb hvis jeg hoster og har vanskelig for å svelge. Jeg jobber som helsefagarbeider. Er alene mamma og er bekymret på min sønns vegne.

– Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Dersom du er helsepersonell med pasientnært arbeid, vil du bli prioritert for testing.


Jeg bor på Nesodden, og har milde symptomer på smitte. På Oslo kommunes hjemmeside leste jeg at kun alvorlig syke personer får testes, men gjelder dette også for Nesodden kommune? Skal jeg bare holde meg hjemme og kontakte lege hvis det blir verre?

– Jeg tror vi alle kjenner på litt symptomer om dagen, noe som er naturlig med så mye fokus på dette. Det kan være vanskelig å skille mellom symptomene. Generelt gjelder å vurdere nøye om man trenger kontakt med lege, ellers er det som følger:

– Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådsgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade – ring 113.

– Er du fortsatt usikker på hva du skal gjøre? Frogn kommune har satt opp et eget team med helsepersonell som kan svare deg på dine spørsmål. Innbyggere kan ta kontakt med Koronatelefonen på tlf. 64 90 60 00 (lokalt) mandag til fredag fra klokken 08.00 til 16.00. Du kan også ringe Folkehelseinstituttet på tlf. 815 55 015 (nasjonalt).

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken