Mandag var det duket for åpning av den nye minnelunden i Frogn. Det er en navnet minnelund som nå er etablert ved Frogn kirke. Men hva er egentlig en navnet minnelund?

Kirkeverge Per Ørjan Aaslid kunne fortelle mer i sin tale under åpningen mandag ettermiddag.

– En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. Det var først og fremst ment som et tilbud til de som ønsker en navet grav å gå til, men som ikke hadde anledning eller ønsket å sette opp eget gravminne og etablere og stelle et plantefelt selv.

– Den første navnete minnelunden her i landet ble anlagt i Bærum for omtrent 25 år siden. De siste årene er det anlagt mange navnede minnelunder rundt om i landet. Det er en klar tendens at stadig flere velger minnelund framfor egen grav.

– En navnet minnelund må utformes slik at den blir et godt sted å være. Den skal være et sted for ro og ettertanke. Tilbud for alle. Det vil si at den er tro- og livssynsnøytralt.

Skulptur til ettertanke

I forbindelse med etablering av minnelunden har man helt fra starten ønsket å sette opp en stor skulptur til ettertanke. Den flotte skulpturen som ble avduket mandag er skapt av den lokale kunstneren Reidar Finsrud.

– Han bor i soknet og er samtidig en internasjonalt kjent billedkunstner og skulptør. Skulpturens utforming appellerer til alle aldersgrupper, og den trekker linjer mellom dette livet og det som kommer, sier kirkeverge Aaslid.

Kunstneren var naturligvis på plass under avdukingen og startet med å si at han var takknemlig for å ha fått dette oppdraget.

– En skulptur av denne sorten skal egentlig ikke trenge ord. Det som er meningen med en slik skulptur er at den skal servere ordene til de som ser på den, sier Finsrud og viser blant annet til hullene i skulpturen som representerer savnet.

Siden middelalderen

Kirkeverge Per Ørjan Aaslid kunne forteller mer om historien til kirkeplassen på Froen, der Frogn kirke ligger.

– Her på Froen har det vært kirkested siden middelalderen, helt opptil til 1100-talet var det et kapell på Økern gård. Den eldste kirken man har detaljerte opplysninger om, ble bygd på Froen gård på 1600-tallet. Det ble slutt på den gamle skikken med å gravlegge eller hauglegge på gårdene. Etter ny lov skulle alle gravlegges i eller ved kirkene, og det finnes fragment av gravstein med inskripsjon tilbake til 1665.

Han kunne også fortelle følgende:

  • I 1850 ble kirkegården utvidet sør for kirken
  • 1912 kom første utvidelsen vest for kirken og feltet sør for Frogn kirke ble stengt
  • 1965, utvidelse med 2 dekar med plass til 107 kistegraver og 50 urnegraver
  • Rundt 1980 ble nok en utvidelse vedtatt, og man er nå der at man må starte arbeidet med nok en utvidelse

Se bildeserie fra åpningen:

Bildeserie

BILDESERIE: Se bilder fra åpningen ved Frogn kirke