Stakk av fra kontroll: – Viktig å få dette vogntoget ut av trafikken

Et portugisisk vogntog hadde ikke sikret propell-lasten da det ble stoppet av Statens vegvesens inspektører.