Det kan høres lenge ut til 2026, men når gamle Drøbak kirke skal feire et kvart årtusen, skal det gjøres skikkelig.

Da må det planlegges, og forleden hadde jubileets nyvalgte hovedkomité sitt aller første møte:

– Det ble et møte med kreative, gode ideer. Virkelig inspirerende, forteller leder for komiteen, Bente Bjerknes.

Møtet fant sted på restaurant Kumlegaarden, bare et steinkast unna den kommende jubilanten.

– Vi tar sikte på å arbeide intensivt i starten, slik at vi kommer riktig ut fra hoppkanten. Et mål er å virkelig åpne opp kirken vår. Til det ønsker vi bred medvirkning fra mange, sier Bjerknes.

Mye å gjøre

På skissebordet ser man for seg små og store begivenheter gjennom hele jubileumsåret. Høyt på ønskelisten er å engasjere barn og unge. Kunst og kultur vil stå sentralt.

– Fikk dere bestemt noe på det første møtet?

– Rent konkret vedtok vi å etablere en komité som skal utarbeide en tilstandsrapport for Drøbak kirke og de vernede gravene på kirkegården. Videre å etablere en komité som skal jobbe med et festskrift eller bok om kirken, sier Bjerknes.

Frogn kommune bidrar også med økonomisk støtte til 250-årsjubileet.

– Vi mottar 50.000 kroner pr. år i støtte fra Frogn kommune frem til jubileumsåret og 100.000 i 2026. I tillegg skal det søkes eksterne midler, legger hun til.

Åtte i komiteen

Komiteens sammensetning ble bestemt av Drøbak og Frogn menighetsråd.

– Det var viktig med bredde og ulik kompetanse i hovedkomiteen, og det synes vi at vi har fått til. Vi er spesielt glade for at kultursjef Hanne Løkka er med i komiteen. Videre at historielaget ved Anne Gulliksen svarte ja, framhever Bjerknes.

I tillegg til Bente Bjerknes og Per-Ørjan Aaslid består hovedkomiteen av sokneprest Andreas Skolt Iversen, kultursjef Hanne Løkka, Anne Gulliksen fra Frogn historielag, samt Torgeir Dahle, Jørund Anker Skurdal og Siri M. Magnusen. De tre siste som representanter for kirkens kulturliv.

– Vi tar sikte på å etablere arbeidsgrupper innenfor temaer vi ønsker fokus på. Vi ønsker også i størst mulig grad å legge til rette for universell utforming og utslippsfrie arrangementer. Det blir en spennende vei mot målet, sier komitélederen.