Follobanen får én milliard ekstra

Follobanen på Åsland

Follobanen på Åsland

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

I årets statsbudsjett er det foreslått å øke bevillingen til Follobanen med nesten én milliard kroner neste år.

Totalbevilgningen til Follobanen i 2016 vil bli på 4,1 milliarder kroner hvis økningen på rundt 980 millioner kroner blir gjeldende.

- Det er veldig bra at regjeringen satser på Follobanen. Med 4,1 milliarder kroner ser jeg på det som en oppfordrng til å holde tempoet oppe, sier Nilse Aage Jegstad (H) som er medlem av samferdsleskomiteen på Stortinget.

Regjeringen vil med dette jobbe for en rasjonell utbygging av Follobanen.

Pengene som er settes av til Follobanen vil i hovedsak gå til tilrettelegging av Follobanen på Oslo S, gjenstående grunnerverv, arbeider med tunnellen samt arbeid på dagstrekningen Ski - Ski stasjon.

- Dette viser at det drives i begge ender av tunnelen, og det er positivt med tanke på at den skal åpnes i 2021, sier Jegstad.

Kontraktkonkurransen for innføringen til Oslo S ble avlyst i mars på grunn av at det kom inn kun ett tilbud. I stedet vil Jernbaneverket nå legge ut tilbudet på nytt med to kontraktpakker. Risikoen for økte utgifter i forbindelse med innføringen til Oslo S samt andre kontrakter, gjør at regjeringen velger å øke bevilgningene til Follobanen slik at prosjektet fortsetter i riktig tempo.

- Det er åpnet for at kontrakter med leverandører og entreprenører kan inngås i fremmed valuta. Valutarisikoen ivaretas av staten ved Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket, og bæres ikke av prosjektet. Valutagevinster og -tap påvirker prosjektets kostnadsrammer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Det er ventet at samferdsel vil bli prioritert i neste års statsbudsjett, og med en økt bevilgning på nesten én milliard kroner tyder det på at regjeringen er villig til å få Follobanen ferdig i tide.

Follobanen har en kostnadsramme på 27,5 milliarder kroner. Hittil er det brukt vel fem milliarder kroner på prosjektet. Neste år vil nye fire milliarder gå med.

Artikkeltags